Maharajas Express

MUMBAİ - UDAIPUR - JODHPUR - BIKANER  JAIPUR - RANTHAMÖBORE - AGRA 

DELHI - AGRE - JAIPUR

DELHI - JAIPUR - RANTHAMBORE - AGRA - ORCHHA - VARANASİ

25.Ekim.2020 - 01.Kasım.2020
04.Ekim.2020 - 07.Ekim.2020
08.Kasım.2020 - 15.Kasım.2020
Delux Cabin PP 7.000.-$
Delux Cabin PP 4.050.-$
Delux Cabin PP 6.500.-$